Các dự án Thương hiệu, in ấn, xuất bản hcall thực hiện cho khách hàng Bất động sản, chuỗi hệ thống gym, hội doanh nghiệp, gym, thời trang…