Năng lực


Các dịch vụ cung cấp

dịch vụ của hcall giúp khách hàng đồng bộ hình ảnh thương hiệu không chỉ từ trên một tấm namecard rất nhỏ bé, cuốn brochure mà khách hàng của bạn có trên tay, tới website hay mobile app họ truy cập, và trải rộng ra biển bảng, hệ thống chỉ dẫn trong không gian môi trường sống.

Tuyển dụng tháng 4

hcall tuyển gấp Thiết kế đồ họa, thiết kế diễn họa 3D làm việc tại Kim Đồng Hà Nội lương từ 12..

Xem ngay!!!