Our work


Các dự án đã thực hiện
Hcall là tập hợp của những thành viên giàu kinh nghiệm trong các mảng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, từng tham gia rất nhiều các dự án lớn nhỏ và bao quát các ngành công nghiệp từ bán lẻ, tiêu dùng, ngân hàng, tài chính, công nghiệp,...

Mặc dù vậy, Hcall là đơn vị có số năm hoạt động khiêm tốn. Để biết thêm thông tin về những dự án thú vị mà các thành viên đã thực hiện, hãy gặp gỡ để trao đổi về kinh nghiệm, quan điểm, kiến thức chúng tôi đã trải qua khi tham gia các dự án liên quan tới lĩnh vực của Quý khách hàng.

Dưới đây là các dự án mà thành viên của Hcall đã thực hiện.